مجتمع اداری تجاری عرفان

مشخصات فنی

توضیح
  • دیدگاه حاکم بر ساخت مجتمع عرفان این بود که بهترین مجتمع اداری- تجاری شهر تهران باشد. با چنین دیدگاهی از آغاز ساخت این مجموعه تمام بررسی‌ها، من‌جمله بررسی‌های فنی و مهندسی با جدیت تمام مدنظر قرار گرفته و پیگیری شد.
    در مراحل آغازین کار و قبل از احداث فونداسیون، بررسی‌های ژئوتکنیکی لازم برای تعیین نوع خاک و میزان باربری آن و نیز تعیین مشخصات فنی خاک محل پروژه توسط متخصصین امر صورت گرفته و بر اساس نتایج به‌دست آمده طراحی فونداسیون و سازه ساختمان انجام شد.
    طراحی سازه این مجتمع بر اساس آخرین آیین‌نامه‌ها و استانداردهای زلزله و نیز با در نظر گرفتن تمام دیگر استانداردها و محاسبات لازم توسط دکتر میرقادری انجام شد. تمام مراحل ساخت این مجموعه اعم از مراحل احداث فونداسیون، اسکلت، اسکلت پیچ و مهره و … تحت آزمایشات استانداردهای لازم انجام شده و کیفیت اجرای آن‌ها بر اساس مدارک موجود به اثبات رسیده است.
    همچنین در ساخت این مجموعه از بهترین مصالح ساختمانی و نیز برای تجهیزات داخلی مانند کلید و پریز، دستگیره‌ها، شیرآلات و درب‌ها نیز از بهترین و باکیفیت‌ترین نوع برندهای موجود استفاده شده است.