Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

رسالت مجتمع عرفان ارتقای کیفیت زندگی و اهدای شادی، نشاط و آرامش به مخاطبان این مجموعه است. این مهم از  طریق خلق فضایی زیبا از برترین برندها و محصولات، با اهدای حس زیبای متفاوت بودن و احیای سلامت عمومی با همراهی برترین پزشکان کشور در این مجموعه ممکن می‌شود.

Erfan Gharb Investment Group

Erfan Business Center is financed by a group of expert and promising physicians to complete their solution of healthcare services.

Read more
Farzad Daliri

Erfan Business Center, as a symbol of classic luxurious building, is a masterpiece of Iranian famous designer Farzad Daliri.

Read more
Bam Engineering Development Group

Erfan Business Center is built by Bam Engineering Group as an Iranian brand of luxury projects.

Read more